Knot - Jim Larsson

art:Knot (Eutrigla gurnardus)
vikt:300
längd:
fångstplats:Måseskär
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: