Lake - Jim Larsson

art:Lake (Lota lota)
vikt:
längd:
fångstplats:Göta älv
metod:Bottenmete
bete:Abborre
fångstdatum:
uppdaterad: