foto: Jim Larsson

Lerstubb - Jim Larsson

art:Lerstubb (Pomatoschistus microps)
vikt:
längd:4
fångstplats:Porsholmen, Stenungsund
metod:Siktmete
bete:Strandsnäcka
fångstdatum:2020-08-16
uppdaterad: