Långa - Jim Larsson

art:Långa (Molva molva)
vikt:
längd:
fångstplats:Ramsvik
metod:Bottenmete
bete:Sill
fångstdatum:
uppdaterad: