foto: Jim Larsson

Mindre kungsfisk - Jim Larsson

art:Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)
vikt:250
längd:27
fångstplats:Gullmarn
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:2020-06-27
uppdaterad: