Piggvar - Jim Larsson

art:Piggvar (Psetta maxima)
vikt:
längd:
fångstplats:Ljungskileviken
metod:Spinn
bete:Jigg
fångstdatum:
uppdaterad: