Randig sjökock - Jim Larsson

art:Randig sjökock (Callionymus lyra)
vikt:30
längd:
fångstplats:V. Måseskär
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: