foto: Jim Larsson

Sandskädda - Jim Larsson

art:Sandskädda (Limanda limanda)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarn
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:2017-07-19
uppdaterad: