foto: Jim Larsson

Sandstubb - Jim Larsson

art:Sandstubb (Pomatoschistus minutus)
vikt:
längd:4
fångstplats:Porsholmen, Stenungsund
metod:Siktmete
bete:Strandsnäcka
fångstdatum:2020-08-16
uppdaterad: