Sarv - Jim Larsson

art:Sarv (Rutilus aula)
vikt:460
längd:
fångstplats:Öxneredssjön
metod:Boltmete
bete:Boilie
fångstdatum:2015-07-23
uppdaterad: