foto: Jim Larsson

Sill - Jim Larsson

art:Sill (Clupea harengus)
vikt:
längd:
fångstplats:Ljungskileviken
metod:Isfiske
bete:Häckla
fångstdatum:2010-01-17
uppdaterad: