Skrubbskädda - Jim Larsson

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:700
längd:
fångstplats:Orust
metod:Siktmete
bete:Mask
fångstdatum:2016-08-08
uppdaterad: