foto: Jim Larsson

Stensnultra - Jim Larsson

art:Stensnultra (Ctenolabrus rupestris)
vikt:
längd:
fångstplats:Svanesund
metod:Mete
bete:Snäcka
fångstdatum:2019-08-06
uppdaterad: