foto: Jim Larsson

Stäm - Jim Larsson

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:120
längd:
fångstplats:Dalälven
metod:Bottenmete
bete:Maggot
fångstdatum:2020-10-02
uppdaterad: