foto: Jim Larsson

Sutare - Jim Larsson

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:2980
längd:55
fångstplats:Hossmoån
metod:Bottenmete
bete:Majs
fångstdatum:2014-08-10
uppdaterad: