foto: Jim Larsson

Svart smörbult - Jim Larsson

art:Svart smörbult (Gobius niger)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarn
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:2017-07-19
uppdaterad: