foto: Jim Larsson

Svartmunnad smörbult - Jim Larsson

art:Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus)
vikt:41
längd:15
fångstplats:Göta älv
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2020-07-07
uppdaterad: