Ål - Roger Hellsten

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:1550
längd:
fångstplats:Mälaren
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: