Gös - Iris Sundgren

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:1075
längd:53
fångstplats:Ätraforsdammen
metod:Bottenmete
bete:Sarv
fångstdatum:2020-08-29
uppdaterad:2020-08-30 10:22:46