Bergstubb - Håkan Schyllander

art:Bergstubb (Pomatoschistus pictus)
vikt:
längd:3
fångstplats:Ganlet
metod:Frilina
bete:Kubong
fångstdatum:2020-08-30
uppdaterad:2020-08-30 15:29:51