foto: Hasse Lindqwist

Öring - Linus Wetterström

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:100
längd:19
fångstplats:Delsjöbäcken
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2020-07-09
uppdaterad: