foto: Jag

Vitling - Linus Wetterström

art:Vitling (Merlangius merlangus)
vikt:13
längd:15
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2019-07-20
uppdaterad: