foto: Axel Larsson

Ål - Linus Wetterström

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:400
längd:55
fångstplats:Styrsö
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2020-08-11
uppdaterad: