foto: Jag

Tånglake - Linus Wetterström

art:Tånglake (Zoarces viviparus)
vikt:80
längd:21
fångstplats:Göta Älv
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2019-04-16
uppdaterad: