foto: Axel Larsson

Torsk - Linus Wetterström

art:Torsk (Gadus morhua)
vikt:1010
längd:49
fångstplats:Styrsö
metod:Spinnfiske
bete:Jigg
fångstdatum:2020-05-27
uppdaterad: