foto: Jag

Svartmunnad smörbult - Linus Wetterström

art:Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus)
vikt:60
längd:16
fångstplats:Vallgraven
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:2018-09-19
uppdaterad: