Spetsstjärtad smörbult - Adam Alexanderssson

art:Spetsstjärtad smörbult (Lesueurigobius friesii)
vikt:6
längd:9
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Sandmask
fångstdatum:2013-10-03
uppdaterad:2014-05-25 19:50:52