foto: Axel Larsson

Svart smörbult - Linus Wetterström

art:Svart smörbult (Gobius niger)
vikt:15
längd:12
fångstplats:Styrsö
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2019-05-25
uppdaterad: