foto: Jag

Stäm - Linus Wetterström

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:100
längd:20
fångstplats:Aspen
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2020-09-02
uppdaterad: