foto: William Essén

Storspigg - Linus Wetterström

art:Storspigg (Gasterosteus aculeatus)
vikt:6
längd:7
fångstplats:Marstrand
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2020-08-07
uppdaterad: