foto: Jag

Solabborre - Linus Wetterström

art:Solabborre (Lepomis gibbosus)
vikt:20
längd:9
fångstplats:Bockemossen
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:2020-07-19
uppdaterad: