Småspigg - Linus Wetterström

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:2
längd:4
fångstplats:Klare Mosse
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2020-06-24
uppdaterad: