foto: Axel Larsson

Sjustrålig smörbult - Linus Wetterström

art:Sjustrålig smörbult (Gobiusculus flavescens)
vikt:1
längd:5
fångstplats:Styrsö
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2020-05-21
uppdaterad: