foto: Axel Larsson

Sandstubb - Linus Wetterström

art:Sandstubb (Pomatoschistus minutus)
vikt:3
längd:7
fångstplats:Styrsö
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2020-08-11
uppdaterad: