foto: Jag

Regnbåge - Linus Wetterström

art:Regnbåge (Oncorhynchus mykiss)
vikt:700
längd:40
fångstplats:Sjölyckan
metod:Flötmete
bete:Räka
fångstdatum:2018-09-02
uppdaterad: