foto: Billy Affelin

Mört - Linus Wetterström

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:210
längd:21
fångstplats:Göta älv, Trollhättan
metod:Bottenmete
bete:Maggots
fångstdatum:2020-11-15
uppdaterad: