foto: Axel Larsson

Näbbgädda - Linus Wetterström

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:150
längd:39
fångstplats:Styrsö
metod:Flötmete
bete:Makrill
fångstdatum:2019-08-18
uppdaterad: