foto: Axel Larsson

Lerstubb - Linus Wetterström

art:Lerstubb (Pomatoschistus microps)
vikt:1
längd:3
fångstplats:Styrsö
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2020-08-11
uppdaterad: