Makrill - Linus Wetterström

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:780
längd:45
fångstplats:Marstrand
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2020-08-06
uppdaterad: