foto: Hasse Lindqwist

Lax - Linus Wetterström

art:Lax (Salmo salar)
vikt:16
längd:17
fångstplats:Bäck Utanför Halmstad
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2020-05-09
uppdaterad: