Id - Linus Wetterström

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:120
längd:20
fångstplats:Vallgraven
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:2019-08-10
uppdaterad: