foto: Hasse Lindqwist

Gös - Linus Wetterström

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:1025
längd:52
fångstplats:Ätraforsdammen
metod:Bottenmete
bete:Mött
fångstdatum:2020-08-29
uppdaterad: