foto: Axel Larsson

Gärs - Linus Wetterström

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:4
längd:5
fångstplats:Delsjön
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2020-06-17
uppdaterad: