foto: Jag

Guldfisk - Linus Wetterström

art:Guldfisk (Carassius auratus)
vikt:10
längd:15
fångstplats:Styrsö
metod:Flötmete
bete:Majs
fångstdatum:2020-06-08
uppdaterad: