foto: Mamma

Gråsej - Linus Wetterström

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:30
längd:14
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2019-07-24
uppdaterad: