foto: Mamma

Glyskolja - Linus Wetterström

art:Glyskolja (Trisopterus minutus)
vikt:110
längd:20
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2019-10-19
uppdaterad: