Fjärsing - Linus Wetterström

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:150
längd:24
fångstplats:Askimsfjorden
metod:Spinnfiske
bete:Häckla
fångstdatum:2016-06-11
uppdaterad: