foto: Iris Sundgren

Elritsa - Linus Wetterström

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:5
längd:8
fångstplats:Delsjöbäcken
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2020-07-02
uppdaterad: