Braxen - Linus Wetterström

art:Braxen (Abramis brama)
vikt:1740
längd:52
fångstplats:Delsjön
metod:Bottenmete
bete:Mask Och Majs
fångstdatum:2019-07-11
uppdaterad: