foto: Axel Larsson

Björkna - Linus Wetterström

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:100
längd:19
fångstplats:Lidan
metod:Bottenmete
bete:Maggot
fångstdatum:2020-05-03
uppdaterad: